• Tao Zhu Yin Yuan

  Tao Zhu Yin Yuan

 • Tango INN (Taipei JiHe)

  Tango INN (Taipei JiHe)

 • Jiayu Technology Building

  Jiayu Technology Building


 • Shenzhen Eiffel Tower

  Shenzhen Eiffel Tower

 • Taipei 101

  Taipei 101

 • Hi Lai Hotel (Kaohsiung)

  Hi Lai Hotel (Kaohsiung)


 • TaiMall Shopping Center

  TaiMall Shopping Center

 • T&C Tower

  T&C Tower

 • Shin Kwang Dept. A8

  Shin Kwang Dept. A8


 • FE21' MegA

  FE21' MegA

 • Full Ruch Lutheran 105 Building

  Full Ruch Lutheran 105 Building

 • Taichung Corning (CTSP)

  Taichung Corning (CTSP)


 • Philip Factory II

  Philip Factory II

 • Phoenixtec Power Co.

  Phoenixtec Power Co.

 • Twinhead International Corp(HQ)

  Twinhead International Corp(HQ)


 • Hannstar Display Tech.

  Hannstar Display Tech.

 • Merck Display Technologies Co.

  Merck Display Technologies Co.

 • Splendor Hotel (Taichung)

  Splendor Hotel (Taichung)